SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 66
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên
Hội thi sáng tạo kỹ thuật

- Cải tiến trục cấp bông trên máy Bông viên LINK-PN4.
- Tai Baby phuc hồi và cải tiến máy Bông vệ sinh Tai ChinFu sang sản xuất sản phẩm Bông vệ sinh Tai Baby.
- Cải tiến hệ thống lọc bụi và thu hồi bông Bonino.
- Phục hồi và cải tiến máy Băng vệ sinh Đài Loan sang sản xuất sản phẩm Gạc Bông.
- Cải tiến miếng định vị màng Gạc trên máy Gấp Gạc.

giaithuongkhcn

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353