SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 3 Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Tên thủ tục Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Lĩnh vực Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cơ sở pháp lý

- Luật Năng lượng nguyên tử (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009);
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2010);
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).
- Quyết định số 1972/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong các trường hợp dưới đây nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) hoặc qua đường bưu điện.
Trong các trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép:
- Thay đổi các thông tin về tổ chức, cá nhân được ghi trong giấy phép bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;
- Sau khi giảm bớt số lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đã được cấp giấy phép do chuyển nhượng, xuất khẩu hoặc bị mất.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ:
* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện:
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ có thư mời tổ chức hoặc cá nhân trong đơn đề nghị đến cơ quan để hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ và sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.
- Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung (theo mẫu);
+ Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;
+ Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax.
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
* Trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu điện thì các tài liệu bản sao phải có chứng thực.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lệ phí Không
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến Đăng ký tại đây
Tài liệu đính kèm SDBSCV_Bucxa.docx
thutuchanhchinh
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503638