SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên Bàn làm việc tương tác chủ động cho người khuyết tật tay
Thành viên

CN. Phạm Hoàng Phương

Điện thoại 0903095208
Thành tích Khuyến khích
Đơn vị Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM
giaithuong

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351