SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên Bảng tuần hoàn hóa học dành cho người khiếm thị
Thành viên

ThS Phan Nguyễn Ái Nhi
SV Trần Thanh Tâm
SV Nguyễn Nhựt Hưng
SV Đặng Văn Hiền Ngoan
SV Phạm Trương Hoàng Đức

Điện thoại 0938175157
Thành tích Khuyến khích
Đơn vị Bộ môn Giáo dục Toán học, Khoa toán tin học, trường Đại học khoa học Tự nhiên Tp.HCM
giaithuong

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351