SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên Bẫy bắt chuột tự động (Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1223)
Thành viên

Nguyễn Đình Phương - 1A-141 đường Vĩnh lộc, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP.HCM

Thành tích Khuyến khích
giaithuong

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351