SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên Chế tạo màng mỏng từ vật liệu ZnO đồng pha tạp làm điện cực dẫn điện trong suốt ứng dụng trong pin năng lượng mặt trời
Thành viên

TS. Trần Cao Vinh
ThS. Nguyễn Hữu Trương
ThS. Hoàng Văn Dũng
CN. Phạm Thanh Tuấn Anh

Điện thoại 01299778879
Thành tích Giải Ba
Đơn vị Phòng thí nghiệm vật liệu kỹ thuật cao, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên TP. HCM 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5
giaithuong

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351