SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên Chiếc ghế đa năng
Thành viên

Huỳnh Hồ Phương Nghi
Đặng Lê Như Ngọc
Đỗ Thị Anh Thư
Nguyễn Trần Như Quyên
Nguyễn Tấn Phúc

Quận Cần Giờ
Thành tích Khuyến khích
Đơn vị Tiểu học Bình Khánh
giaithuong

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927259