SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Đánh giá kết quả điều trị hẹp động mạch cảnh với phẫu thuật bóp lớp trong động mạch cảnh kiểu lộn ngược
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

PGS.TS.Đỗ Kim Quế 

Cơ quan chủ quản

Bệnh viện Thống Nhất

Sản phẩm

- Quy trình phẫu thuật điều trị hẹp động mạch cảnh ngoài sọ;
- 01 khuyến cáo cho Hội phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực Việt Nam

Kết quả

Khuyến cáo đã được Hội phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực triển khai

Tình hình khả năng ứng dụng

Quy trình được ứng dụng trực tiếp tại Bệnh viện Thống Nhất; Hội tim mạch Lồng ngực đã triển khai khuyến cáo đến các Hội nghị khoa học

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513939