SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo mẫu sinh phẩm đo số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết học
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

TS. Trần Hữu Tâm  

Cơ quan chủ quản

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Tp.HCM 

Sản phẩm

- Mẫu sinh phẩm chuẩn đo số lượng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học
- Tiêu chuẩn cơ sở mẫu kiểm chuẩn đo số lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm huyết học

Kết quả

Đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cho mẫu kiểm chuẩn đo số lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu trong kiểm tra chất lượng XN có khả năng ứng dụng cao

Tình hình khả năng ứng dụng

Đang được ứng dụng làm tiêu chuẩn cơ sở phục vụ công tác kiểm chuẩn của Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP.HCM

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513208