SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt vi sóng
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

ThS.BSCKII. Nguyễn Đình Song Huy

Cơ quan chủ quản

Bệnh viện Chợ Rẫy

Sản phẩm

- Chuyên đề Tính hiệu quả và an toàn cảu MWA trong điều trị UTBMTBG;
- Chuyên đề Tính hiệu quả và an toàn của RFA trong điều trị UTBMTBG;
- Chuyên đề Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của MWA và RFA trong điều trị UTBMTBG;

Tình hình khả năng ứng dụng

Ứng dựng tại bệnh viện Chợ Rẫy

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513862