SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Xây dựng chương trình huấn luyện nhằm cân đối sức mạnh giữa cơ đồng vận và đối vận
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

PGS. TS. Bùi Trọng Toại 

Cơ quan chủ quản

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM

Sản phẩm

Chương trình huấn luyện nhằm cân đối sức mạnh giữa cơ đồng vận và đối vận

Kết quả

Xây dựng thành công chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ

Tình hình khả năng ứng dụng

Sở Văn hóa thể thao

Liên đoàn bóng chuyền, liên đoàn karate Thành phố

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513768