SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên cơ quan Đại học Công nghệ Thông tin
Địa chỉ Khu phố 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 37252002
Email info@uit.edu.vn
tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503562