SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đơn vị Công ty Cổ phần Tăng tốc Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam (VIISA)
Địa chỉ The MoonLab, 1Bis Nguyen Thi Minh Khai District 1, Ho Chi Minh City
Website

http://www.viisa.vn

Thông tin liên hệ

Email: info@viisa.vn

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513759