SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGƯỜI LÀM ĐẦU MỐI VÀ LỊCH CUNG CẤP THÔNG TIN

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Số điện thoại: 0283.9327831
  • Địa chỉ thư tín: Số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Email: nttthuy.skhcn@tphcm.gov.vn
  • Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
 
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN
- Bước 1: Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin được công khai
- Bước 2: 
+ Trường hợp thông tin công dân tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin được công khai, đề nghị tải Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Phụ lục 05a hoặc 05b) và điền thông tin gửi Phiếu đến Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ email của người làm đầu mối cung cấp thông tin (địa chỉ email).
+ Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin có điều kiện thì người yêu cầu cung cấp thông tin phải kèm theo văn bản chấp thuận của cá nhân, tổ chức liên quan được thực hiện theo Phục lục 10a.b.c
 
tiepcanthongtin

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353