SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hỗ trợ doanh nghiệp

Tên chính sách Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp
Mục tiêu

Thúc đẩy hình thành lực lượng nhân sự quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, trường, viện).

Đối tượng

Nhân sự thuộc các tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ nội bộ

Điều kiện

Các tổ chức có nhu cầu gửi văn bản giới thiệu nhân sự của mình tham gia chương trình đào tạo. Nhân sự được đề cử phải có đủ năng lực chuyên môn để tiếp thu nội dung đào tạo, nghiên cứu.

Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ tham gia miễn phí Chương trình đào tạo gồm 3 cấp độ (Chuyên viên tài sản trí tuệ, Trưởng bộ phận tài sản trí tuệ và Giám đốc tài sản trí tuệ). Mỗi cấp độ có 5 mô đun gồm 50 buổi học. Sau mỗi mô đun, học viên được cấp Giấy chứng nhận.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Phiếu đăng ký 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận:
+ Nhận trực tiếp: Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ (273 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).
+ Qua hộp thư điện tử: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn
+ Qua bưu điện: gửi về Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ (273 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).
- Thời gian tiếp nhận: Từ tháng 2 đến hết Tháng 4 hàng năm

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ
Email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn
Điện thoại: 38.298.217

Thời gian giải quyết

Kế hoạch sẽ được gửi đến người đăng ký

Tài liệu đính kèm Phieu_Dang_ky_IAM.docx
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353