SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 5 chính sách
Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

- Đối tượng thụ hưởng : Doanh nghiệp thuộc 04 ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa – dược – cao su-nhựa, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và 09 ngành dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng thực hiện: Trường, viên, Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Nhân sự thuộc các tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ nội bộ

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Các tổ chức và cá nhân

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Bên cung: Viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, chủ sở hữu công nghệ có công nghệ chào bán.
Bên cầu: Khách hàng có nhu cầu tư vấn, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm đối tác.
Bên trung gian: Tổ chức tư vấn, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, cơ sở ươm tạo…

cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353