SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tên chính sách Ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Speedup)
Lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Mục tiêu

Hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng

Đối tượng

Tổ chức ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Điều kiện

Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để triển khai dự án
Ưu tiên hỗ trợ cho các dự án có sự tham gia đồng đầu tư từ nhà đầu tư khác theo tỷ lệ 1:1

Nội dung hỗ trợ

Mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng

Thành phần, số lượng hồ sơ

Bản mô tả dự án khởi nghiệp
Video khoảng 01 phút giới thiệu sản phẩm muốn được hỗ trợ
Tài liệu pháp lý chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có)
Xác nhận cam kết kinh phí hỗ trợ từ các nhà đầu tư khác (nếu có)

Tiếp nhận hồ sơ

Gửi đến email speedup.dost@gmail.com (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục trong năm

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ
Điện thoại: 028. 39320121

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm 01._Thuyet_minh_Nhiem_vu_KHCN_Speedup.doc
02._Du-toan-mau_SpeedUp.xlsx
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353