SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ

Tên chính sách Hỗ trợ tổ chức đánh giá sự phù hợp
Lĩnh vực Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
Mục tiêu

Hỗ trợ phòng thử nghiệm tăng cường năng lực đáp ứng yêu cầu đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm hàng hóa trọng yếu của Thành phố.

Đối tượng

- Đối tượng thực hiện: doanh nghiệp, tổ chức có chức năng đào tạo, tư vấn, xây dựng phòng thử nghiệm.

- Đối tượng áp dụng: các phòng thử nghiệm có chức năng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa - nhựa - cao su, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và các ngành dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Điều kiện

- Yêu cầu đối với phòng thử nghiệm

+ Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 và Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Có năng lực thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn Quốc tế TCVN ISO/IEC 17025 và các yêu cầu của ngành, lĩnh vực đối với phòng thử nghiệm;

+ Có từ 20 chỉ tiêu thử nghiệm trở lên thuộc 04 ngành trọng yếu của Thành phố;

+ Có số lượng chỉ tiêu được công nhận VILAS từ 10 trở lên.

+ Ưu tiên các phòng thử nghiệm đã hoạt động trên 3 năm.

- Yêu cầu đối với phòng thử nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế

+ Đáp ứng các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm;

+ Có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) của tổ chức, có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với hoạt động về chứng nhận sản phẩm, hàng hóa tương ứng và có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên;

+ Thử nghiệm được một số chỉ tiêu theo Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương (IEC, ISO, EU, JIS,…);

+ Có đủ các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy trình chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ một phần kinh phí (tối đa 70 triệu đồng)/phòng thử nghiệm cho việc đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực…

- Hỗ trợ kinh phí 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)/phòng thử nghiệm trọng điểm cho việc đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực…

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ năng lực

+ Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu quy định)

- Số lượng hồ sơ: 01 bản chính

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận:

+ Nhận trực tiếp: Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).

+ Qua bưu điện: gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).

- Thời gian tiếp nhận: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Email: qlkh.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39322147

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm Ho_tro_to_chuc_Danh_gia_su_phu_hop.doc
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353