SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở

Tên chính sách Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Mục tiêu

Hỗ trợ cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đối tượng

Viện trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Điều kiện

- Viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ có các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ có tính khả thi, triển khai thực tế.
- Các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp nhận dự án có khả năng đối ứng kinh phí hoặc khối lượng công việc của dự án.

Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản, quản lý trong nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu,… theo hướng tăng năng suất, nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh.
- Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí mỗi dự án (gồm tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo,…) nhưng không quá 300 triệu đồng một dự án.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Thuyết minh (Mẫu TMDA);
+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu LLTC);
+  Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu LLCN);
- Số lượng hồ sơ:
+ 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 4 bộ photo (có dấu và chữ ký) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14;
+ 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp hoặc bưu điện;
Gửi về địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận một cửa, Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ
Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn
Điện thoại: 028.39307463

Thời gian giải quyết

30 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm Mau_LLCN.doc
Mau_LLTC.doc
Mau_TMDA.doc
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353