SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hỗ trợ doanh nghiệp

Tên chính sách Hỗ trợ và tư vấn về Sở hữu trí tuệ
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp
Mục tiêu

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân các thủ tục xác lập quyền và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu

Đối tượng

Các tổ chức và cá nhân

Điều kiện

Không có

Nội dung hỗ trợ

+ Hướng dẫn pháp luật sở hữu trí tuệ; 
​+ Tư vấn về thủ tục xác lập quyền các đối tượng sở hữu trí tuệ
+ Tư vấn thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
+ Cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp
+ Tra cứu thông tin và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu;

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Phiếu đề nghị
- Số lượng hồ sơ : 1 bộ

Tiếp nhận hồ sơ

Cách thức tiếp nhận:
+ Nhận trực tiếp: tại Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ (273 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).
+ Qua hộp thư điện tử : qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn
+ Qua bưu điện: gửi về Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ (273 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).
- Thời gian tiếp nhận: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ
Email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn
Điện thoại: 38.298.217

Thời gian giải quyết

Tùy thuộc vào hồ sơ và nhu cầu tiếp nhận

Tài liệu đính kèm Phieudenghi.docx
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353