SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Tên chính sách Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Mục tiêu

Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là 04 ngành công nghiệp chủ lực (Cơ khí chế tạo; Điện tử - Công nghệ thông tin; Hóa chất, hóa dược – cao su nhựa; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm) và giải quyết những vấn đề cấp thiết của Thành phố.

Đối tượng

- Tổ chức khoa học và công nghệ

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp (chỉ tham gia chủ trì nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học).

Điều kiện

- Đối với tổ chức:

+ Có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ; Có đủ kinh nghiệm, năng lực đáp ứng trực tiếp hoặc gián tiếp các yêu cầu về phương tiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực để thực hiện nghiên cứu;

+ Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 09 của Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016.

- Đối với cá nhân:

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác theo đúng lĩnh vực của nhiệm vụ đăng ký làm chủ nhiệm; Có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ;

+ Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016.

Nội dung hỗ trợ

- Hỗ trợ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu hướng ứng dụng, nghiên cứu chính sách

+ Mục đích: tạo tri thức mới, chính sách mới

+ Đối tượng hỗ trợ: tổ chức KH&CN, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

+ Sản phẩm: Ấn phẩm khoa học (báo cáo khoa học, bài báo khoa học, tài liệu khoa học, sách,..); bằng độc quyền sáng chế; đào tạo nguồn nhân lực.

- Hỗ trợ hỗ trợ nghiên cứu tạo sản phẩm, dịch vụ mới, công nghệ mới; đổi mới sản phẩm, dịch vụ, công nghệ; giải mã công nghệ, nội địa hóa công nghệ, thiết bị.

+ Mục đích : hỗ trợ doanh nghiệp, ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực

+ Đối tượng hỗ trợ: tổ chức KH&CN; trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp (thông qua các tổ chức nghiên cứu).

+ Sản phẩm: sản phẩm thương mại, dịch vụ, công nghệ, mô hình; bằng độc quyền sáng chế.

- Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, triển khai ứng dụng thử nghiệm.

+ Mục đích: hỗ trợ sản xuất thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới để đánh giá, hoàn thiện sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm.

+ Đối tượng: doanh nghiệp (thông qua các tổ chức nghiên cứu), doanh nghiệp KH&CN; tổ chức KH&CN, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

+ Sản phẩm : sản phẩm thương mại, dịch vụ, công nghệ, mô hình

- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

+ Mục đích: hỗ trợ các hoạt động đào tạo, tư vấn, nghiên cứu, xây dựng quy trình, sản xuất thử nghiệm trong chuyển giao công nghệ

+ Đối tượng hỗ trợ: doanh nghiệp (thông qua các tổ chức nghiên cứu), doanh nghiệp KH&CN; tổ chức KH&CN, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

+ Sản phẩm : sản phẩm, dịch vụ, mô hình, công nghệ

Tùy theo tính chất nhiệm vụ khoa học và công nghệ và theo quy định pháp luật, mức hỗ trợ có thể đến 100% tổng kinh phí thực hiện. Ưu tiên hỗ trợ các nhiệm vụ do Thành phố đặt hàng; có đối ứng kinh phí; thuộc các chương trình KH&CN mục tiêu(gồm nhiều nhiệm vụ gắn kết với nhau, thực hiện trong trung hạn, dài hạn và có sự hợp tác của nhiều tổ chức nghiên cứu, nhiều doanh nghiệp tạo ra sản phẩm công nghệ, giải pháp có hiệu quả kinh tế cao).

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và cộng tác viên tham gia nhiệm vụ;

- Số lượng hồ sơ: 01 bản chính, 06 bản photo và 01 đĩa CD-ROM lưu toàn bộ nội dung hồ sơ

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận:

+ Nhận trực tiếp: Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM).

+ Qua bưu điện: gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM).

- Thời gian tiếp nhận: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Email: qlkh.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39322147

Thời gian giải quyết

53 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ

Tài liệu đính kèm Mau_C2-CVDNNTNV_De_nghi_nghiem_thu.doc
Mau_A6_LLKH_Ly_lich_CNDT_CTV.doc
Mau_A4.doc
Mau_A5_LLTC_Ly_lich_to_chuc.doc
Mau_A3.doc
Mau_A2.doc
Mau_A1.doc
Du_toan_mau_2023_TT03.xlsx
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353