SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ

Tên chính sách Phát triển tổ chức khoa học và công nghệ theo mô hình tiên tiến
Lĩnh vực Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
Mục tiêu

Nâng cao năng lực các tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tiên tiến và hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đối tượng

Tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện

Tổ chức có lĩnh vực hoạt động chính phục vụ 04 ngành công nghiệp trọng điểm của Thành phố (Cơ khí chế tạo; Điện tử - Công nghệ thông tin; Hóa chất, hóa dược – cao su nhựa; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm).

Nội dung hỗ trợ

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, thương mại hóa sản phẩm (Chương trình nghiên cứu mục tiêu của tổ chức);

+ Hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất: Thông qua các chương trình nghiên cứu mục tiêu, dài hạn của tổ chức KH&CN, ngân sách khoa học hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí cho các tổ chức đầu tư trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, đặc thù phục vụ phát triển các ngành trọng điểm của Thành phố. Nội dung và mức kinh phí hỗ trợ sẽ tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét đối với từng trường hợp cụ thể;

+ Hỗ trợ kinh phí đào tạo và phát triển nhân lực;

+ Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học không quá 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

+ Hỗ trợ hoạt động chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước cho tổ chức KH&CN để nghiên cứu phát triển, tạo sản phẩm mới.

+ Hỗ trợ dịch vụ đối với hoạt động chuyển giao kết quả KH&CN của tổ chức KH&CN cho doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp: quảng bá sản phẩm KH&CN, chia sẻ thông tin về kết quả nghiên cứu; kết nối cung - cầu; tìm kiếm đối tác; giới thiệu chuyên gia tư vấn; tư vấn và chứng nhận hợp đồng chuyển giao;

- Nâng cao năng lực quản lý của tổ chức KH&CN

+ Hỗ trợ kinh phí (cho các đơn vị tư vấn) để triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo theo yêu cầu của tổ chức KH&CN, phòng thí nghiệm (đơn vị thụ hưởng), bao gồm: chi phí tổ chức đào tạo kiến thức về các công cụ cải tiến năng suất; đào tạo kiến thức về hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025, ISO/IEC 17025,...

+ Hỗ trợ đào tạo nhân sự về quản trị tài sản trí tuệ.

+ Hỗ trợ kinh phí đánh giá Tổ chức KH&CN theo Thông tư 38/2014/TT-BKHCN.

+ Hỗ trợ tư vấn xây dựng các công cụ quản trị tài sản trí tuệ đối với sáng chế, bí mật công nghệ, nhãn hiệu (Quy chế quản lý; Quy trình ghi nhận và xác lập quyền và khai thác và chuyển giao; Các biểu mẫu);

- Các hoạt động hỗ trợ khác

+ Hỗ trợ tư vấn hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp KH&CN chuyển đổi từ tổ chức KH&CN;

+ Hỗ trợ tư vấn đăng ký chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề xuất (theo mẫu quy định);

+ Thông tin hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu quy định);

+ Phiếu tự đánh giá theo tiêu chí tổ chức KH&CN theo mô hình tiên tiến (theo mẫu quy định);

+ Bản đề xuất chương trình mục tiêu phát triển của đơn vị đến 2020 (theo mẫu quy định).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bản chính

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận:

+ Nhận trực tiếp: Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM)

+ Qua bưu điện: gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM)

- Thời gian tiếp nhận: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Email: qlkh.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39322147

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm Phat_trien_to_chuc_KHCN_theo_mo_hinh_tien_tien.rar
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353