SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghiên cứu Ban chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu: Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất tế bào gốc trung mô nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Chương trình Chương trình mục tiêu
Mục tiêu

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất tế bào gốc trung mô nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Nội dung

Thành viên

Thành viên Ban chủ nhiệm
PGS.TS. Phạm Văn Phúc - Viện Tế bào gốc – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh - Chủ nhiệm
PGS.TS. Huỳnh Nghĩa - Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên
PGS.TS. Bùi Hồng Thiên Khanh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên
TS. Trần Cẩm Tú - Viện Sinh học Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên
ThS.BS. Lê Thị Bích Phượng - Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh - Ủy viên
Thư ký hành chính
ThS. Nguyễn Thị Thu Sương - Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ - Thư ký
hành chính

nghiencuukhoahocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537348