SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp trên cơ sở áp dụng thiết bị giám sát.
Chương trình Danh mục đề tài
Nội dung

Nghiên cứu xây dựng chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp trên cơ sở áp dụng thiết bị giám sát.

Cơ quan chủ trì: Cty TNHH Phát triển Công nghệ và Thiết bị Công nghệ cao

Thành viên

ThS. Lê Thanh Sơn

Thời gian thực hiện

ĐỢT 4 NĂM 2018

nghiencuukhoahocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347