SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung

Gồm 5 phần:

- Tổng quan TP. Hồ Chí Minh

- Tầm nhìn của TP. Hồ Chí Minh

- Các chính sách hỗ trợ của TP. Hồ Chí Minh

- Hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

- Cơ hội hợp tác và phát triển

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức 28-06-2018
Tài liệu đính kèm HCMC_Startup_supporting_VN_6-2018_chinh.ppt
HCMC_Startup_Supporting_Activities_Eng_v8.ppt
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513776