SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội nghị khoa học quốc tế An toàn và quản lý chất lượng chuỗi cung ứng thực phẩm
Nội dung

Thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu giữa các viện/đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam và Bỉ, giữa các viện/đơn vị nghiên cứu tại Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm;
Trao đổi thông tin – kiến thức khoa học giữa nhà trường /đơn vị nghiên cứu với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực liên quan;
 Giới thiệu và chuyển giao các công nghệ hiện đại từ trong nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất;
Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, mối quan tâm về vệ sinh trong chế biến và cách thức đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Nông lâm
Thời gian tổ chức 12-11-2017
Tài liệu đính kèm Ky_yeu_VBFOODNET_2017.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503740