SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo khoa học công nghệ lần 4: Giải pháp khoa học công nghệ và quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng hướng đến phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung

Hội thảo hướng đến việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Chính phủ, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu cụ thể về sự khai thác và ứng dụng vật liệu, năng lượng mới hướng đến bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội thảo mở ra cơ hội gặp gỡ và chia sẻ những thành tựu và khám phá mới của các nhà khoa học trong và ngoài nước, hình thành khối liên kết giữa các chuyên gia, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực liên quan.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
Thời gian tổ chức 23-11-2018
Tài liệu đính kèm biakyyeuKHCN4.pdf
Kyyeu_KHCNlan4-DHTNMTTPHCM.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9926118