SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo Khoa học năm 2020 “Văn hóa và Văn minh đô thị ở các nước Đông Nam Á trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”
Nội dung

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các học giả và chuyên gia về các vấn đề ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào phát triển văn hóa, văn minh đô thị ở các nước Đông Nam Á vào thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp phục vụ cho các lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, du lịch, bảo tồn di sản, đào tạo nhân lực thích ứng công nghiệp 4.0 tại thành phố.

Hội thảo được tổ chức với mục đích đem lại các giải pháp thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2020 của UBND TP. Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, thực hiện tốt các Chỉ thị của Thành ủy về phát triển thành phố (Chị thị 11, Chỉ thị 19 và Chỉ thị 23)

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ
Thời gian tổ chức 12-06-2020 đến 12-06-2020
Tài liệu đính kèm Kỷ_yếu_Hội_thảo_Khoa_học_Xã_hội_năm_2020.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351