SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo khoa học quốc tế về Công nghệ gia công, Công nghệ vật liệu và Công nghệ cơ khí
Nội dung

Hội nghị là hoạt động thường niên nhằm tạo cầu nối đề các nhà khoa học trong nước tiếp cận và trao đổi với các kết quả nghiên cứu mới, từ đó tăng cường khả năng hợp tác, liên kết với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống
Thời gian tổ chức 19-09-2018
Tài liệu đính kèm Proceedings_of_IC3MT_2018_Full_Paper_Version_5BmkmTV.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503244