SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo quốc tế Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần thứ 4
Nội dung

Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới, các giải pháp mang tính đột phá trong hoạt động khoa học về công nghệ xanh, phát triển bền vững và các lĩnh vực liên quan như năng lượng, môi trường và công nghệ sản xuất.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Thời gian tổ chức 23-11-2018 đến 24-11-2018
Tài liệu đính kèm spkt.pdf
BS1.rar
BS2.rar
BS3.rar
BS4.rar
BS5.rar
BS6.rar
BS7.rar
BS8.rar
BS9.rar
BS11.rar
BS10.rar
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347