SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ Nano và Ứng dụng
Nội dung

Nội dung: Trao đổi thảo luận các kiến thức về công nghệ nano; thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo về công nghệ nano; thảo luận về cơ hội kinh doanh ngành công nghiệp micro-nano tại Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các nghiên cứu viên và cộng đồng kinh doanh trao đổi cơ hội kinh doanh công nghệ micro-nano ở Việt Nam.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Viện Công nghệ Nano
Thời gian tổ chức 08-11-2017
Tài liệu đính kèm hoinghi-ICSSE2017-SPKT.rar
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503789