SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo quốc tế thường niên Kinh tế lượng lần thứ hai (ECONVN2019)
Nội dung

Chủ đề chính của Hội thảo lần 2 là “Ngoài các phương pháp xác suất thống kê truyền thống trong kinh tế học”, trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến khám phá phương pháp mới trong xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế học, đặc biệt là tài chính – ngân hàng, kết nối các nhà khoa học và giảng viên trong nước với Hội đồng chuyên môn quốc tế, tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu có cơ hội đăng bài trên Springer series (Scopus/ISI).

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Ngân hàng
Thời gian tổ chức 14-01-2019 đến 16-01-2019
Tài liệu đính kèm ECONVN2019_slides.rar
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9925341