SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo quốc tế về phát triển Kỹ thuật Y Sinh ở Việt Nam lần thứ 7
Nội dung

- Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển Kỹ thuật Y Sinh tại Việt Nam; 

- Thảo luận trao đổi các nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu trong nước và chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh; 

- Công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất; tạo sự kết nối hợp tác quốc tế cho các nhóm nghiên cứu tiềm năng về Kỹ thuật Y sinh ở Việt Nam; 

- Tạo cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo sinh viên với trường Đại học Quốc tế khác tham gia phối hợp tổ chức hội nghị

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Quốc tế
Thời gian tổ chức 27-06-2018
Tài liệu đính kèm BME7_Vietnam-UK_Workshop_Program_Book.pdf
BME7_Conference_Program_Book.pdf
BME7_Conference_Proceedings.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351