SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Sáng chế và Bằng độc quyền sáng chế
Nội dung

Thuật ngữ "sở hữu trí tuệ" được định nghĩa là các tài sản thu được từ hoạt động sáng tạo trí óc của con người, đó là trí tuệ. Liên quan đến vấn đề này, sẽ là công bằng nếu một người có những nỗ lực đối với một sáng tạo trí tuệ thu được một số lợi ích là kết quả của sự nỗ lực này. Có lẽ, quan trọng nhất trong số các tài sản trí tuệ chính là "bằng độc quyền sáng chế."
Bằng độc quyền sáng chế là độc quyền do chính phủ cấp cho một sáng chế - là một sản phẩm hoặc một quy trình mà nói chung nhằm tạo ra một phương pháp mới để thực hiện một việc gì đó hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề cụ thể. Những chi tiết về cách thức để đạt được bằng độc quyền sáng chế sẽ được quy định nhằm bảo vệ các tài sản trí tuệ quý giá.

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm Sang_che_va_Bang_doc_quyen_Sang_che.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513276