SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế
Nội dung

Một số người nói rằng việc sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ giống như “lưỡi giáo” hoặc "chiếc khiên" trong môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh cao. Tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ gia tăng từng ngày, từng tháng và từng năm vì hàng ngàn, có lẽ hàng chục ngàn công nghệ mới đang được phát triển và sử dụng để cải thiện hoặc bổ sung các tính năng mới cho các sản phẩm hiện có hoặc tạo ra sản phẩm hoàn toàn
mới.
Trong Bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao quyền sở hữu trí tuệ lại có vai trò quan trọng đối với các nhà xuất khẩu và cần làm những gì để ngăn chặn các vấn đề về sở hữu trí tuệ và cách thức giải quyết các vấn đề đó một cách thực tế và có hiệu quả. Khi một doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu sản phẩm sang nước khác, thì điều quan trọng là doanh nghiệp đó phải có những bước đi tiên phong và kịp thời để bảo hộ các tính năng đặc biệt của sản phẩm bởi các công cụ khác nhau của hệ thống sở hữu trí tuệ tại thị trường xuất khẩu liên quan. Điều này giúp củng cố vị trí của doanh nghiệp trên thị trường xuất khẩu. Nếu không thực hiện các biện pháp có tính chất phòng ngừa để bảo vệ sở hữu trí tuệ và để giải quyết tranh chấp liên quan bất kỳ thì có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm So_huu_tri_tue_va_thuong_mai_quoc_te.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513885