SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Thông tin sáng chế
Nội dung

Ngay cả những cải tiến mới nhất cũng trở nên lạc hậu nhanh chóng. Vô số các sản phẩm mới và cải tiến liên tục xuất hiện trên thị trường. Thực sự có thể làm gì để tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này? Trong bài này, chúng ta sẽ cùng xem xét vai trò của thông tin sáng chế trong việc bảo vệ doanh nghiệp, cũng như giúp doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin sáng chế có ý nghĩa như thế nào, tại sao nó lại quan trọng như vậy và xem xét cách thức sử dụng thông tin sáng chế, kể cả việc tra cứu thông tin sáng chế và sử dụng theo cách có chiến lược các kết quả tra cứu.

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm Thong_tin_sang_che.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351