SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 3 thủ tục hành chính
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thông tin trực tuyến
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thông tin trực tuyến
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thông tin trực tuyến
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353