SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 2 thủ tục hành chính
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cấp độ 2
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cấp độ 2
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353