SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Báo cáo chỉ số khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2017
Nội dung

Để đánh giá thực trạng khởi nghiệp và phát triển kinh doanh tại các quốc gia nhằm cung cấp những thông tin cập nhật và chính xác về hoạt động kinh doanh trên toàn cầu cho số lượng lớn các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các doanh nhân và những người quan tâm trên toàn thế giới, nghiên cứu Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu (Global Entrepreneurship Monitor), được biết đến với tên GEM, đã bắt đầu từ năm 1999. Sau 19 năm liên tục triển khai, GEM đã thu hút được khoảng 100 quốc gia tham dự và trở thành nghiên cứu có quy mô lớn nhất về khởi nghiệp trên toàn cầu. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đại diện cho Việt Nam tham gia nghiên cứu GEM từ năm 2013. Dựa theo phương pháp nghiên cứu của GEM, năm 2017, VCCI đã tiến hành xây dựng báo cáo báo cáo Chỉ số khởi nghiệp Hồ Chí Minh 2017 - GEM Hồ Chí Minh 2017. Thông qua những so sánh với các năm trước và so với mặt bằng chung của cả nước, Báo cáo GEM Hồ Chí Minh 2017 đã cho thấy tình hình khởi sự kinh doanh ở thành phố đã khả quan hơn, xứng đáng là đầu tầu kinh tế của cả nước, tuy nhiên vẫn còn một số yếu tố bất cập ảnh hưởng tới quá trình khởi sự và phát triển kinh doanh.

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm GEM_HCM_2017_final.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503824