SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo khoa học quốc tế: “Xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam: Tầm nhìn và giải pháp”
Nội dung

Hội thảo nhằm tăng cường, chia sẻ tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các thành phố trong nước và khu vực, đề xuất các giải pháp quy hoạch, xây dựng quản lý điều hành và phát triển đô thị thông minh phù hợp với các thành phố dựa trên nền tảng công nghệ mới như: IoT, Big Data, AI, SMAC… cho các đô thị ở Việt Nam. Hội thảo còn đề xuất các giải pháp cụ thể về xây dựng, phát triển các trung tâm chuyên ngành về giao thông, an ninh trật tự, môi trường, năng lượng,… cho trung tâm điều hành đô thị thông minh của TPHCM.

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
Thời gian tổ chức 06-09-2018
Tài liệu đính kèm Final_SmartCities2018.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9926152