SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo khoa học

Tên tư liệu Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ Nano và Ứng dụng
Nội dung

Hội thảo là cơ hội cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi thao luận các kiến thức về công nghệ nano. Thông qua hội thảo có thể thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo về công nghệ nano. Ngoài ra, một hoạt động diễn ra bên lề hội thảo là Thảo luận bàn tròn về cơ hội kinh doanh ngành công nghiệp micro-nano tại Việt Nam sẽ được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các nghiên cứu viên và cộng đồng kinh doanh trao đổi cơ hội kinh doanh công nghệ micro-nano ở Việt Nam

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ - Viện Công nghệ Nano (INT) – Đại học Quốc gia TP. HCM
Thời gian tổ chức 06-11-2019 đến 09-11-2019
Tài liệu đính kèm 1._Cover_Pages_-_IWNA_2019.pdf
5._Proceeding_-_IWNA_2019.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513792