SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Khoá đào tạo dành cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực AI
Nội dung

Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung sau: Phương pháp hình thành và phát triển ý tưởng thành sản phẩm trong lĩnh vực AI; Những kiến thức nền tảng khi bắt đầu một startup; Tổng quan về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Các giai đoạn phát triển của một startup; Gọi vốn và thuyết trình đầu tư; Các thành phần của một mô hình kinh doanh; Đặc thù nguồn lực cho dự án khởi nghiệp…

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tổ chức 10-07-2020 đến 13-07-2020
Tài liệu đính kèm Ai_for_Student_Phien_ban_Tieng_Viet_SIHUB.pdf
Dinh_Huynh_Thai_Linh_-_HAI_2020_-_Kien_thuc_co_ban_KN_2.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513821