SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 Công khai tài chính

Ngày thông báo: 12-09-2023

Ngày 12 tháng 09 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 562/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

Tài liệu đính kèm:
562signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353