SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÌM KIẾM THÔNG BÁO

Danh sách có 1 thông báo
10-01-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Xem toàn văn Quyết định tại đây

 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351