SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công khai danh mục các nhiệm vụ được cấp giấy xác nhận theo thủ tục của Thông tư 02/2015/TT-BKHCN Chung

Ngày thông báo: 05-01-2024

Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị đánh giá và đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 03 năm 20215 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, có 06 hồ sơ đã được cấp giấy xác nhận, cụ thể theo danh mục đính kèm.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353