SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công khai thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực nội vụ Chung

Ngày thông báo: 24-07-2023

Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 3).

Theo đó, đến nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã công bố 73 thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đính kèm Phụ lục), trong đó:

a) 64 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình:

+ 30 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ 06 thủ tục thẩm quyền sở, ban, ngành và cơ quan tương đương.

+ 24 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

+ 04 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) 09 thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần:

+ 06 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ 03 thủ tục thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Trên cơ sở các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công dân, tổ chức nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh khi cần thực hiện thủ tục hành chính liên quan, địa chỉ nộp hồ sơ thủ tục hành chính: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến công dân, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh biết để thực hiện khi có nhu cầu.

Hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh: Video hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Phụ lục Danh mục thủ tụ hành chính lĩnh vực nội vụ đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Phụ lục

Quyết định số 2798/QĐ-UBND

Quyết định số 2345/QĐ-UBND


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353