SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm hệ thống tuần hoàn dùng để nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 10-03-2020

1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm hệ thống tuần hoàn dùng để nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh

Sản phẩm của nhiệm vụ:

Danh mục sản phẩm đã hoàn thành

TT Tên sản phẩm Mô tả tính năng, công dụng sản phẩm Mô tả một số đặt tính nổi bật, cơ bản của sản phẩm Ghi chú
1 Hệ thống tuần hoàn dùng để nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh

Dùng để nuôi tôm thẻ siêu tham canh với sinh khối cao giảm lượng nước sử dụng và giảm ô nhiễm môi trường.

Bao gồm hệ thống cho tôm ăn được giám sát và điều khiển tự động.

Bao gồm hệ thống tự động hóa dành cho ngành nuôi tôm.

Sinh khối thu hoạch cao từ 50% - 100% so với các mô hình đang áp dụng.

Giảm đáng kể ô nhiễm môi trường.

Giảm đáng kể lượng nước sử dụng.

Gia tăng hiệu suất sử dụng nước.

Cải thiện an toàn sinh học, giảm nguy cơ dịch bệnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao 

TT Tên sản phẩm Thời gian dự kiến ứng dụng Cơ quan dự kiến ứng dụng Ghi chú
1 Hệ thống tuần hoàn dùng để nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh Bắt đầu tư năm 2020 Các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp nuôi tôm tại Việt Nam  
2

Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Hệ thống tuần hoàn dùng để nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh

Bắt đầu từ năm 2020 Các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp nuôi tôm tại Việt Nam

Bao gồm các sản phẩm và dịch vụ:

Các bản thiết kế hệ thống và thiết bị.

Dịch vụ tư vấn triển khai xây dựng hệ thống.

Dịch vụ đào tạo nhân viên.

Dịch vụ tư vấn trong quá trình nuôi.

3 Hệ thống điều khiển tự động dùng để nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh     Được điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
4 Hệ thống thiết bị cho tôm ăn được điều khiển và giám sát tự động      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu khoa học đã đạt được

Địa chỉ ứng dụng

(nếu có)

Ghi chú
1 Hệ thống tuần hoàn dùng để nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh

Sinh khối thu hoạch: 6-8 kg/m2

Tỷ lệ thay nước: < 10%/ngày

Tỷ lệ thành công: > 90%

Không xả thải chất thải ra môi trường mà không qua xử lý

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần khoa học và công nghệ CENINTEC

Địa chỉ: 91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028.38429329              Fax: 028. 38112750

Website: www.cenintec.com.vn

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN MINH HÀ                                          

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

3. Cá nhân chủtrì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN MINH HÀ

Ngày, tháng, năm sinh: 07/03/1962                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 001162014364

Chức danh khoa học (nếu có): Tiến sĩ  

Địa chỉ: 91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nơi công tác (nếu có): Công ty Cổ phần khoa học và công nghệ CENINTEC

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại NR/CQ: 0983 221 831     

E-mail: minhhavs@gmail.com

Website: www.cenintec.com.vn

4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Cơ khí chế tạo và tự động hóa

5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Ứng dụng các công nghệ khác nhau: bao gồm cơ khí, tự động hóa, sinh học để phát triển sản phẩm mới, hữu ích cho sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam.

Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Có được một phương thức nuôi tôm siêu thâm canh mới, ứng dụng cơ khí hóa, tự động hóa, có năng suất lao động cao hơn, cải thiện hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả kinh tế, giảm rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Giảm ô nhiễm môi trường, giảm nhu cầu sử dụng nước, giúp giảm quy mô của hệ thống kênh mương.

Tạo tiền đề cho việc tái sử dụng chất thải, góp phần xây dựng kinh tế tuần hoàn trong ngành nuôi tôm thẻ chân trắng.

6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến:  Tháng 03/2020

7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353