SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017 Chung

Ngày thông báo: 25-05-2023

  1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất đã tạo được 01 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Tên sản phẩm

Tính năng, công dụng của sản phẩm

Ghi chú

1

Quy trình kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017 -

Quản lý quá trình sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ số. Quy trình sản xuất rau hữu cơ một cách khoa học, chặt chẽ, minh bạch, dễ áp dụng và hiệu quả.

 

Có thể áp dụng quy
trình này để quản lý sản xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc
tế (USDA, EU, JAS)

 

  1. Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ: 110/5 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.2711.777            

Website: www.happyvegi.com    

Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Quỳnh Viên                                      

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

  1. nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1978               Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 273.089.754

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ Khoa Học

Chỗ ở hiện tại: cc Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân   Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi công tác: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ cơ quan: 110/5 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 083.2711.777

  1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học nông nghiệp
  2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

Đối với lĩnh vực phần mềm: Ứng dụng phần mềm được xây dựng trên công nghệ Web 2.0, và điện toán đám mây. Toàn bộ ứng dụng được triển khai trên điện toán đám mây, biến ứng dụng trở thành Phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a service), có thể dễ dàng triển khai thêm cho các Doanh nghiệp có mô hình hoạt động tương đồng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp: Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ hỗ trợ rất tốt cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ kinh doanh sản xuất hữu cơ trong việc quản lý sản xuất và truy suất nguồn gốc sản phẩm.

Đối với kinh tế-xã hội và môi trường: Việc sản xuất phân hữu cơ tận dụng phụ phế phẩm trồng trọt, chăn nuôi tại chỗ giúp chủ động được nguồn phân hữu cơ cung cấp đầu vào cho sản xuất rau hữu cơ, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm và giảm ô nhiễm môi trường. Sản xuất ra các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch cung cấp cho cộng đồng. Phát triển nông nghiệp hữu cơ góp phần cải thiện đất đai, tạo cân bằng sinh thái, phát triển bền vững.

  1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

    Thời gian dự kiến: Tháng 06/2023

  1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

       Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351