SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 18-06-2020

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Thông tin nhiệm vụ:
Tên nhiệm vụ: Sản xuất dịch đạm, phân bón lá, nước mắm ngắn ngày từ ca, phụ phẩm cá/thủy sản bằng công nghệ lên men sinh học
Sản phẩm chính của nhiệm vụ:
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Việt Nam - Israel đã chọn tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:
a) Dịch đạm
- Chỉ tiêu khoa học đã đạt:
Hàm lượng đạm > 15g/L
Hàm lượng acid amin > 45%
Hàm lượng amoniac < 25%
pH : 5,0-6,5
- Địa chỉ ứng dụng: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Việt Nam – Israel
b) Nước mắm
- Chỉ tiêu khoa học đã đạt:
Hàm lượng đạm > 25g/L
Hàm lượng acid amin > 50%
Hàm lượng amoniac < 25%
Hàm lượng muối >250g/L
pH : 5,0-6,5
- Địa chỉ ứng dụng: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Việt Nam – Israel
c) Phân bón lá
- Chỉ tiêu khoa học đã đạt:
Hàm lượng đạm > 20/L
Hàm lượng acid amin > 50%
Hàm lượng amoniac < 25%
pH : 5,0-6,5
- Địa chỉ ứng dụng:
2. Đơn vị đề nghị: 
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Việt Nam - Israel
Địa chỉ: 57 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0934 123 667             
Website: info@bvi-asia.com  
Người đại diện pháp lý: VƯƠNG GIA THIỆN                                          
Cơ quan chủ quản (nếu có): Không
3. Cá nhân chủtrì thực hiện nhiệm vụ:
Họ và tên: TRẦN QUỐC HUY
Ngày, tháng, năm sinh: 24/09/1980                Giới tính: Nam
Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 075079000530
Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ
Chỗ ở hiện tại: Số 4 đường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
Nơi công tác (nếu có): Khoa Công nghệ Sinh học – Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM
Địa chỉ cơ quan (nếu có): 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại NR/CQ: 0947 461 468     
E-mail: huyvintell@gmail.com
4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Công nghệ sinh học
5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:
Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Việt Nam - Israel đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất nước mắm, dịch đạm, phân bón lá từ cá và phụ phẩm cá, rút ngắn được thời gian sản xuất so với các loại nước mắm truyền thống khác nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng, tính an toàn cho sản phẩm mang về những giá trị kinh tế nhất định cho công ty, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để nghiên cứu các sản phẩm có tính ứng dụng cao góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của công ty trên thị trường hiện nay.
Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
Theo số liệu thống kê của Tổng cục thủy sản 2017, tổng sản lượng thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 7 triệu tấn/năm. Trong đó phụ phẩm chiếm khoảng 15-20% (khoảng hơn 1 triệu tấn). Đây là nguồn nguyên liệu quý để sử dụng và chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng, đem lại hiệu quả kinh tế lớn. Song nguồn nguyên liệu quý này chưa được khai thác tối đa. Theo Tổng cục thủy sản, hiện ngành chế biến phụ phẩm thủy sản Việt Nam mới đạt khoảng 275 triệu USD, nhưng nếu khai thác hết nguồn nguyên liệu hiện có, thì có thể đạt 4-5 tỷ USD.
Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, chi phí sản xuất tăng, thì việc tận dụng phế phẩm được xem là giải pháp hữu cơ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở giúp doanh nghiệp chuyển tư duy sản xuất từ “chế biến thô” sang “chế biến sâu”, nhằm giảm chi phí, tăng giá trị cạnh tranh.
6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:
Thời gian dự kiến: Tháng 07/2020
7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu
Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:
  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353