SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 26-10-2020

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Thông tin nhiệm vụ:
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ươm tạo và phát triển công nghệ di truyền ứng dụng trong lĩnh vực y khoa và đời sống
Sản phẩm chính của nhiệm vụ:
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Giải pháp Gene đã chọn tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

triSure3 – Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT

Khảo sát 03 bất thường nhiễm sắc thể (NST) phổ biến, bao gồm:

-     Tam nhiễm sắc thể 21 (Hội chứng Down)

-     Tam nhiễm sắc thể 18 (Hội chứng Edwards)

-     Tam nhiễm sắc thể 13 (Hội chứng Patau)

 

2

triSure9.5 (NIPT9.5) – Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT

Khảo sát 04 bất thường NST, bao gồm:

-     Tam nhiễm sắc thể 21 (Hội chứng Down)

-     Tam nhiễm sắc thể 18 (Hội chứng Edwards)

-     Tam nhiễm sắc thể 13 (Hội chứng Patau)

-     Đơn nhiễm sắc thể XO (Hội chứng Turner)

Xét nghiệm bệnh di truyền đơn gene phổ biến: Tan máu bẩm sinh thể alpha; Tan máu bẩm sinh thể Beta; Rối loạn chuyển hóa galactose (Galactosemia); Phenylketone niệu; Thiếu hụt men G6PD.

 

3

triSure – Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT

Khảo sát 24 bất thường NST, bao gồm:

-     Tam nhiễm sắc thể 21 (Hội chứng Down)

-     Tam nhiễm sắc thể 18 (Hội chứng Edwards)

-     Tam nhiễm sắc thể 13 (Hội chứng Patau)

-     Đơn nhiễm sắc thể XO (Hội chứng Turner)

-     Lệch bội nhiễm sắc thể giới tính (47, XXXO), (47, XXXY).

-     Tam nhiễm sắc thể thường khác: 1-12, 14-17, 19-20, 22

Xét nghiệm bệnh di truyền đơn gene phổ biến: Tan máu bẩm sinh thể alpha; Tan máu bẩm sinh thể Beta; Rối loạn chuyển hóa galactose (Galactosemia); Phenylketone niệu; Thiếu hụt men G6PD.

 


 
2. Đơn vị đề nghị: 
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giải pháp Gene
Địa chỉ: 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028.71018688             
Website: https://genesolutions.vn     
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN HỮU NGUYÊN                                         
Cơ quan chủ quản (nếu có): Không
3. Cá nhân chủtrì thực hiện nhiệm vụ:
Họ và tên: NGUYỄN HOÀI NGHĨA
Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1981                Giới tính: Nam
Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 023169342
Chức danh khoa học (nếu có): Tiến sĩ
Chỗ ở hiện tại: 611/40 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
Nơi công tác (nếu có): Công ty Cổ phần Giải pháp Gene – Đại học Y dược TP.HCM
Địa chỉ cơ quan (nếu có): 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại NR/CQ: 028.71018688     
4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Khoa học Y dược, kỹ thuật và công nghệ
5. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:
Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan
Phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ cao, tiên tiến nhất hiện nay trong lĩnh vực y – sinh học 4.0, đặc biệt là dữ liệu thống kê các chỉ số di truyền và bệnh học liên quan đến di truyền của người Việt Nam.
Đối với kinh tế - xã hội và môi trường
Sản phẩm dịch vụ của Giải pháp Gene góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân, cải thiện giống nòi và tham gia vào xây dựng quỹ gene cho người Việt Nam
6. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:
Thời gian dự kiến: Tháng 11/2020
7. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu
  Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353