SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2023 Chung

Ngày thông báo: 10-10-2023

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin kết quả trúng tuyển kì thi tuyển công chức năm 2023 (Chi tiết tại Quyết định số 4630/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2023)

Căn cứ Kết quả thi tuyển công chức năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thành việc nộp hồ sơ, cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ bổ sung:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
- Giấy chứng nhận sức khỏe.

Thời hạn nộp hồ sơ bổ sung: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo. Sau thời hạn này, Sở sẽ hủy kết quả trúng tuyển nếu người trúng tuyển chưa đến bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

- Địa điểm: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: các ngày làm việc trong tuần (vào giờ hành chính).

Tài liệu đính kèm:
4630-QĐ_kết_quả_thi_CC_2023.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353